Politikov eko turizem ne zanima

Prosti čas najraje izkoriščamo za zapuščanje toplega zavetja doma in pobegnemo v raziskovanje nam še nevidenih kotičkov sveta. A »express« turizem, ki je sicer zaradi ugodnih cenovnih ponudb vedno bolj priljubljen, poskrbi za večje onesnaževanje in nič kaj okolju prijazno ravnanje.

V torek, 27. septembra, bomo obeležili svetovni dan turizma, zato so v društvu Planet Zemlja ob koncu poletja pripravili kratek anketni vprašalnik, naslovljen na vodilne v gospodarski panogi, člane vlade in poslance Državnega zbora ter nekatere posameznike, ki so aktivni na področju ekologije. Zanimalo jih je predvsem njihovo okolju prijazno obnašanje doma, na delovnem mestu in nenazadnje tudi na dopustu. Odziv na anketne vprašalnike ni bil ravno navdušajoč, saj je na več kot poslanih 150 vprašalnikov odgovorilo manj kot 20 anketirancev. Tematika najmanj zanima politike, saj sta se odzvala le dva, medtem ko smo več kot polovico odgovorov prejeli od podjetij, ki se v Sloveniji deklarirajo s predpono »eko«.

Velika večina vprašanih je mnenja, da je njihovo poklicno in zasebno delovanje okoljsko odgovorno. V službi in doma ločujejo odpadke, ugašajo naprave, uporabljajo energetsko varčna svetila ter pazijo na porabo vode pri skrbi za osebno higieno. K takšnemu ravnanju spodbujajo tako sodelavce kot tudi družinske člane, ki tovrstne pobude večinoma sprejemajo pozitivno. Pri jeklenem konjičku pa se že zaplete. Kar 90 % vprašanih se pri nakupu osebnega vozila še vedno odloča glede na ceno vozila. Enak odstotek vprašanih vozi osebni avtomobil z bencinskim motorjem.

Če je cena odločilna pri nakupu osebnega vozila, pa je za izbiro turistične destinacije najpomembnejša atraktivnost izbranega kotička in njegove naravne znamenitosti. Na dopustu naj bi se prav vsi vprašani obnašali enako ekološko kot doma, a način prevoza do turistične destinacije je v kar 85 % primerih osebni avtomobil.

Več kot 80 % vprašanih je mnenja, da je v Sloveniji premalo informacij o ekološkem delovanju v turizmu, medtem ko je večina prepričanih, da bi zgled glede okoljskega ravnanja morali javnosti dajati ravno politiki in gospodarstveniki.

Prav zaradi neodzivnosti vodilnih do tematike ekoturizma so se v društvu odločili za pripravo konferenece »Eko turizem – povezovanje kultur«, ki jo bodo izpeljali na svetovni dan turizma, 27. septembra, in se je bodo udeležili tako slovenski kot tuji strokovnjaki tega področja.

Use Facebook to Comment on this Post

Comments are closed.